Tipologia textual

Per a treballar la tipologia dels diferents textos, us passe l'enllaç on podeu trobar el dossier que hem penjat al suro de la classe. En cadascun dels tipus de text teniu el concepte, l'estructura i les característiques. Els pròxims dies ho treballarem a classe.