Els tres primers temes de literatura

Us passe un enllaç on podeu baixar-vos el tres primers temes de literatura. Recordeu que són els que van per a l'examen del dia 5 de novembre, juntament amb els tres primers temes del bloc de llengua (llibre de text) i les preguntes guiades del comentari. Per a l'examen seguirem el mateix model del selectiu.
Per als despistats, us informe que els temes estan a la carpeta que diu Temes de literatura (Jesús Monzó). Aneu estudiant per a l'examen i recordeu que els exercicis me'ls haureu de lliurar el mateix dia de l'examen.

http://cid-2565f74c857fae6a.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Tipologia textual

Per a treballar la tipologia dels diferents textos, us passe l'enllaç on podeu trobar el dossier que hem penjat al suro de la classe. En cadascun dels tipus de text teniu el concepte, l'estructura i les característiques. Els pròxims dies ho treballarem a classe.

CATALÀ

Ja sabeu que una de les possibles preguntes de la primera part de l'examen (comprensió del text) consisteix a identificar la varietat dialectal del text amb exemples concrets.

Us passe un post molt il·lustratiu on podeu comprovar la divisió dialectal de la nostra llengua en dos grans blocs; l'oriental i l'occidental. A classe ja ho treballarem amb una mica més de profunditat.

Model d'examen definitiu del selectiu

Després de la reunió que tinguérem el passat dijous, 15 d'octubre, a la Universitat de València amb els responsables de l'examen del selectiu, ja us podem confirmar quin serà el nou model d'examen.
Com podeu veure, l'examen consta de tres parts;
  • En la primera (comprensió del text), teniu 7 possibles preguntes, les dues primeres eixiran segur i dues més de la resta d'items que es proposen.
  • En la segona part (anàlisi lingüística del text) tindreu tres preguntes sobre pronúncia, gramaticals i lèxiques, en la primera pregunta cada error descompta un encert.
  • En la tercera part (Expressió i reflexió crítica) desenvolupareu un dels 16 temes de literatura (150 paraules) i realitzareu una reflexió personal sobre un tema relacionat amb el text (150 paraules).

Criteris de correcció:

La primera part:

A) 1 punt

B) 1 punt

C) 0,5 punts

D) 0,5 punts

La segona part:

A) 1 punt (cada error descompta un encert)

B) 1 punt

C) 1 punt

La tercera part:

A) 2 punts

B) 2 punts

L'oració simple i l'oració composta

Us passe uns enllaços on podeu extraure més informació i completar el que teniu al llibre de text sobre l'oració simple i l'oració composta.
A més a més, us he afegit un nou enllaç sobre llengua (es troba al marge dret de la pàgina principal), allí trobareu un dossier molt interessant, on es resumeix tota la sintaxi catalana amb exercicis pràctics. Aquest dossier el treballarem al llarg del curs.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3_simple

http://ca.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3_composta

Explica les característiques més importants de l'obra literària d'Enric Valor

Este dijous, 15 d'octubre, haureu de lliurar el treball de la unitat 2 de literatura. Recordeu que els treballs han de tindre, entre d'altres coses, un índex, una introducció i unes conclusions. No s'oblideu de fer referència a la bibliografia, és a dir, les fonts d'on heu extret la informació. Com ja hem comentat a classe, en aquest tema heu de centrar-se en l'Enric Valor literari, tot i que va descatar en altres camps de treball com ara la gramàtica o la lexicografia.

Característiques del resum

Us passe un enllaç amb les característiques que ha de tindre un bon resum. A mesura que avance el curs anireu corregint les vostres errades. Endavant i molts ànims.

http://personales.alc.upv.es/joalma1/0.pdf

Treballs i conclusions del tema 1 de literatura.

Una vegada lliurats i exposats tots els treballs del tema 1 de literatura (Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de l'època), us passe un enllaç on podeu veure les conclusions que ha extret un grup de 2n de batxillerat, concretament de 2n de batxillerat B. També us penge un dels treballs més complets que s'ha elaborat d'aquest primer tema. Es tracta d'un treball realitzat per un grup de 2n de batxillerat C.