Explica les característiques més importants de l'obra literària d'Enric Valor

Este dijous, 15 d'octubre, haureu de lliurar el treball de la unitat 2 de literatura. Recordeu que els treballs han de tindre, entre d'altres coses, un índex, una introducció i unes conclusions. No s'oblideu de fer referència a la bibliografia, és a dir, les fonts d'on heu extret la informació. Com ja hem comentat a classe, en aquest tema heu de centrar-se en l'Enric Valor literari, tot i que va descatar en altres camps de treball com ara la gramàtica o la lexicografia.