L'oració simple i l'oració composta

Us passe uns enllaços on podeu extraure més informació i completar el que teniu al llibre de text sobre l'oració simple i l'oració composta.
A més a més, us he afegit un nou enllaç sobre llengua (es troba al marge dret de la pàgina principal), allí trobareu un dossier molt interessant, on es resumeix tota la sintaxi catalana amb exercicis pràctics. Aquest dossier el treballarem al llarg del curs.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3_simple

http://ca.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3_composta