Alumnat amb assignatures pendents d'altres cursos

El departament de Valencià de l'IES núm. 3 d'Aldaia ha decidit que per a recuperar l'assignatura pendent de valencià, l'alumnat haura de fer el següent:

A) Presentació d'un dossier (quadern d'exercicis que el professor deixarà en la fotocopiadora).

B) La lectura d'un llibre o conte que s'adjunta al dossier.

C) Si no es presenta el quadern abans esmentat dins dels terminis establerts, l'alumnat suspendrà automàticament l'assignatura.


Internet, una nova manera d'ensenyar llengua

Benvolgut alumnat,

La societat avança i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (les TIC) ens donen l'oportunitat de poder crear nous espais comunicatius virtuals. Aquest és el cas del blog que ara esteu consultant i que ha rebut el nom de: El valencià, més que una llengua...

Es tracta d'una pàgina on trobareu enllaços interessants amb altres pàgines webs, diccionaris en línia, exercicis de lèxic, de gramàtica, d'ortografia, notícies sobre educació, etc., però al mateix temps vull que siga un instrument de comunicació, una plataforma mitjançant la qual el professor de valencià difondrà informació molt útil per a l'alumnat tant de secundària com de Batxillerat.

Espere que us siga ben útil.

El vostre professor de valencià

Jesús Monzó