CATALÀ

Ja sabeu que una de les possibles preguntes de la primera part de l'examen (comprensió del text) consisteix a identificar la varietat dialectal del text amb exemples concrets.

Us passe un post molt il·lustratiu on podeu comprovar la divisió dialectal de la nostra llengua en dos grans blocs; l'oriental i l'occidental. A classe ja ho treballarem amb una mica més de profunditat.