Continguts del pròxim examen

Esimat alumnat de 2n de batxillerat;
Molt prompte haureu de fer el primer examen de la segona avaluació. Amb la finalitat de facilitar-vos una mica més la vostra tasca d'estudi, us informe dels continguts d'aquest examen. Ja sabeu, si teniu algun dubte m'ho pregunteu a classe o mitjançant el correu electrònic:
Cal recordar que l'examen serà com el del selectiu, però sols tindreu un model. Cal estudiar els temes del llibre de l'1 al 5 i els 8 temes de literatura que hem donat.
A) En el primer apartat Comprensió del text (3 punts). Entrarà el resum, el tema, l'estructura, la tipologia textual, el registre, la variació dialectal, la modalització, els recursos tipogràfics i les veus del discurs.
B) En el segon apartat Anàlisi lingüística del text ( 3 punts). Entrarà la sintaxi, els pronoms febles, sinonimia i antonimia, hiperònims i hipònims, camps semàntics, obertura de vocals, sonoritzacions de consonants.
D) En el tercer apartat Expressió i reflexió crítica (4 punts). Entraran els 8 temes de literatura que hem donat al llarg del curs. Dos temes a desenvolupar-ne un, amb 150 paraules. Per si us en falta algun, ací teniu aquest enllaç:
A més, haureu de fer un escrit personal de 150 paraules relacionat amb el contingut del text.
Molta sort i ànims!

Vicent Andrés Estellés i Salvador Espriu

Com ja sabeu, els temes 7 i 8 de literatura es centren en dos dels poetes més importants que ha donat la nostra literatura en el segle XX; Vicent Andrés Estellés i Salvador Espriu. Per completar una mica més la informació de classe i els temes que hem elaborat, us passe uns enllaços:

Vicent Andrés Estellés

http://www.escriptors.cat/autors/andresv/pagina.php?id_sec=227

http://www.youtube.com/watch?v=KbyGUNtVqXs&feature=related


Salvador Espriu

http://www.escriptors.com/autors/esprius/pagina.php?id_sec=732

http://www.youtube.com/watch?v=Bnw61_sGyh8

http://www.youtube.com/watch?v=fs_BGPGgM68

http://www.youtube.com/watch?v=60Rlq-QZaiA

Model 1 opció A del selectiu

Us passe el model 1 opció A del selectiu complet i corregit. La pròxima setmana corregirem el model 1 opció B. M'agradaria, per tant, que intentareu fer-lo a casa. Recordeu que hi ha una hora i mitja per a fer l'examen.
Ací teniu l'enllaç:

Temes de literatura de l'1 al 7

En el següent enllaç us passe els temes de liteartura de l'1 al 7. Recordeu que en aquesta segona avaluació treballarem fins al tema 12. No oblideu que els temes els heu de fer vostres, per tant, podeu canviar paraules i utilitzar sinònims amb la finalitat de facilitar-vos l'estudi.
Per a completar la informació del tema 7, us passe un enllaç on podeu veure un video de la biografia de Vicent Andrés Estellés, un dels poetes valencians més importants del segle XX.