Temes de literatura de l'1 al 7

En el següent enllaç us passe els temes de liteartura de l'1 al 7. Recordeu que en aquesta segona avaluació treballarem fins al tema 12. No oblideu que els temes els heu de fer vostres, per tant, podeu canviar paraules i utilitzar sinònims amb la finalitat de facilitar-vos l'estudi.
Per a completar la informació del tema 7, us passe un enllaç on podeu veure un video de la biografia de Vicent Andrés Estellés, un dels poetes valencians més importants del segle XX.