Continguts del pròxim examen

Esimat alumnat de 2n de batxillerat;
Molt prompte haureu de fer el primer examen de la segona avaluació. Amb la finalitat de facilitar-vos una mica més la vostra tasca d'estudi, us informe dels continguts d'aquest examen. Ja sabeu, si teniu algun dubte m'ho pregunteu a classe o mitjançant el correu electrònic:
Cal recordar que l'examen serà com el del selectiu, però sols tindreu un model. Cal estudiar els temes del llibre de l'1 al 5 i els 8 temes de literatura que hem donat.
A) En el primer apartat Comprensió del text (3 punts). Entrarà el resum, el tema, l'estructura, la tipologia textual, el registre, la variació dialectal, la modalització, els recursos tipogràfics i les veus del discurs.
B) En el segon apartat Anàlisi lingüística del text ( 3 punts). Entrarà la sintaxi, els pronoms febles, sinonimia i antonimia, hiperònims i hipònims, camps semàntics, obertura de vocals, sonoritzacions de consonants.
D) En el tercer apartat Expressió i reflexió crítica (4 punts). Entraran els 8 temes de literatura que hem donat al llarg del curs. Dos temes a desenvolupar-ne un, amb 150 paraules. Per si us en falta algun, ací teniu aquest enllaç:
A més, haureu de fer un escrit personal de 150 paraules relacionat amb el contingut del text.
Molta sort i ànims!