Aclariments i bibliografia sobre les Proves d'Accés a la Universitat (PAU)

Ací us passe un enllaç on el coordinador de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) ens dóna alguns aclariments sobre les proves i on podreu trobar, a més a més, bibliografia per completar els vostres coneixements.