Els dialectes de la nostra llenguaEn aquesta pàgina, al marge dret, teniu un enllaç complet sobre la dialectologia de la nostra llengua. Recordeu que a l'examen cal identificar a quin  bloc dialectal pertany el fragment, sense la necessitat d'especificar el subdialecte. Heu de tenir en compte que moltes marques dialcetals són fonètiques i no s'aprecien quan escrivim en una varietat estàndard (neutra), per tant, quan més col·loquial és una llengua, més dialectalitzada està.