Exercici examen de Mira "Borja Papa"


c) Reescriu aquest fragment però canviant “aquella nit” per “aquesta nit”. Modifica 
els verbs com convinga i subratlla els que hages modificat [1 punt]:

[...] He dormit poc aquesta nit, repassant amb el cerimonier Burkhard els detalls del 
programa litúrgic i comprovant amb el governador de la ciutat els preparatius fets en places 
i carrers, estudiant la disposició de les tropes amb el capità de la guàrdia i revisant els 
comptes de despeses amb el cardenal camarlenc, ja prou que no pot ser bon príncep 
qui des dels primers dies no fa sentir sense ni un error ni un mal pas la majestat dels seus 
actes [...]