Els indis de Joan Solà


“ELS INDIS”, fragment d’una conferència de Joan Solà

a)El tema del text és la discriminació dels indis americans per part dels colonitzadors europeus. També podríem enunciar el tema com: Crítica als atacs de les grans potències als pobles indígenes.
Ho corroborem amb els mots temàtics “terres, indis, nadius, invasors”, etc. A més, el títol és parcialment temàtic perquè sí que parla dels indis però de manera parcial sense massa especificacions.
L’estructura externa es composa d’un títol i 3 paràgrafs. Ara bé, la interna es dividix en la introducció (l.1.3), on l’autor presenta de manera objectiva l’actual situació dels indis americans. El desenvolupament arriba fins el final del fragment (l.4-30), i s’enumeren tota una sèrie de causes i conseqüències de l’arribada i abús dels colons europeus. No trobem conclusió perquè és
un fragment d’una conferència i està inacabat.
La tesi del text la trobem a la primera part: els indis americans són una cultura oblidada. Per tant el text és analitzant. I podríem afegir que la progressió temàtica és linial, ja que cada argument et porta a un altre de nou.

b) Els indis, a l’arribada dels europeus a partir del s.XV, comencen a patir una sèrie d’abussos per part dels nous colonitzadors. Perden les seus possessions i es veuen obligats a anar-se’n de les seues terres. A hores d’ara, aquelles cultures són simplement un record de museu i, els que encara queden són víctimes del menyspreu i de les ànsies de poder dels anomenats “blancs”. També cal dir que aquest bandejament d’aquestes cultures ancestrals ha suposat un empobriment cultural i lingüístic que l’estat americà intenta compensar amb alguns privilegis econòmics i territorials.

c) Aquest text no és exclusivament expositiu, ja que trobem característiques típiques dels textos
argumentatius. Hi ha per exemple,alguns recursos modaliutzadors amb els quals l’autor es fa
present i dóna la seua opinió. Trobem molt de lèxic valoratiu (“dràsticament, menyspreu, brutals, malparts, esbarriats, delmats, generalment” etc.). Una altra característica present als textos argumentatius és l’ús dels signes gràfics, molt presents al text però que explicarem en la pròxima pregunta. També hi ha diversos mots amb un caràcter irònic, en les quals l’autor afig de manera implícita el seu punt de vista.

d) L’autor usa diversos recursos gràfics per donar-li al text un matís irònic: les cometes, la cursiva i fins i tot, els parèntesis que inclouen comentaris subjectius. A tall d’exemple, les cometes de la l.8 “arqueològica” fan que el lector es pare a pensar en un altre significat. Igual passa a la línia 23, amb el mot “reserves”. La cursiva indica que cal veure un significat diferent al
que realment té. Tot això, ho podréim posar com a recursos modalitzadors i subjectivitzadors.