La literatura catalana a través de textos...

Mireu aquests dos textos que treballarem els pròxims dies a classe.
Reflexioneu una mica...
Literatura catalana de postguerra
La dictadura del general Franco tallà de soca-rel l'activitat literària duta a terme per molts escriptors que ja havien començat a escriure abans de la Guerra Civil i, d'altra banda, els que comencen a escriure a partir de 1939 es troben amb un panorama desolador exempt de referències.
La necessitat d'uns i d'altres d'escriure, d'explicar-se i de contar -aleshores més que mai- la realitat que els circumda es desenvoluparà a l'exili, lliures de qualsevol censura. Per tant, es pot afirmar que és a l'exili, principalment a Mèxic, Xile o Argentina, on es durà a terme una gran activitat literària, gràcies a la creació del Jocs Florals, premis i revistes. És en aquest context on el conte troba una major possibilitat d'implantació i esdevé el gènere per excel·lència de la postguerra. Caldrà arribar als anys setanta per trobar un clima de normalització.

La literatura catalana des del anys 70 fins l’actualitat
En literatura, com en la resta de les disciplines, de vegades és difícil prescindir d’algunes etiquetes que serveixen per sistematitzar l’objecte d’estudi i ben sovint s’erigeixen moltes veus en contra d’allò batejat. En el cas de les generacions és complicat: quan algú intenta aplegar diversos autors sota un determinat rètol, molts se n’aparten, perquè consideren que no comparteixen determinats trets amb les companys de viatge.
El fet d’intentar donar compte d’allò que tothom ha definit com literatura actual sembla complicat per la manca de perspectiva que existeix, alhora que s’hi troba la dificultat afegida de classificar un vast i heterogeni conjunt d’obres
Cal considerar que la literatura catalana no sofreix un tall en sec l’any 1975, amb la mort de Franco, perquè els nostres autors ja havien encetat un procés de revolta i de compromís amb la llengua i la cultura del país que s’inicià des que el règim començà a fer aigües. És clar que a nivell sociopolític ha suposat una fita que inicia un procés democràtic però la nostra literatura s’ha avançat en molts aspectes a totes les llibertats assolides posteriorment.