Alumnat amb assignatures pendents d'altres cursos

El departament de Valencià de l'IES núm. 3 d'Aldaia ha decidit que per a recuperar l'assignatura pendent de valencià, l'alumnat haura de fer el següent:

A) Presentació d'un dossier (quadern d'exercicis que el professor deixarà en la fotocopiadora).

B) La lectura d'un llibre o conte que s'adjunta al dossier.

C) Si no es presenta el quadern abans esmentat dins dels terminis establerts, l'alumnat suspendrà automàticament l'assignatura.